• Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
  • email usEmail của chúng tôi
  • management@vn2way.com

Giao nhận hàng dự án

Vận chuyển mọi dự án đường bộ phức tạp. Tùy thuộc vào nhu cầu, dịch vụ có thể được mở rộng đến cả việc vận chuyển đa phương thức.

  • Trang thiết bị cho hàng quá khổ và quá tải.
  • Khảo sát chiều rộng đường, độ thông thuyền.
  • Giám sát trực tiếp trong quá trình vận chuyển.
  • Đề xuất, lựa chọn phương án vận chuyển.

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Vn2way

Địa chỉ: Số 398 Đà Nẵng - Phường Đông Hải 1 - Quận Hải An - Hải Phòng
Tel: 0986490384
Fax:
Website: www.vn2way.com
Email: vn2way@gmail.com